окМы делаем страхование понятным!

Ринок страхування життя України: зростання на 18,4% за 2019

За підсумками 2019 року ринок страхування життя в Україні продемонстрував зростання на 18,4%. Загальні страхові премії склали 4,62 млрд. грн. (в 2018 році  - 3,9 млрд. грн.). 

Страхові платежі сплачені:

  • фізичними особами – 4,49 млрд. грн.; 
  • юридичними особами – 133 млн. грн.

Кількість застрахованих осіб протягом 2019 року збільшилася до 4,6 млн. осіб.

Обсяг страхових виплат склав  576 млн. грн., що на 18,3% менше ніж в  2018 році. 

Темп зростання ринку страхування життя випереджає темп зростання ВВП України, а це означає, що страхування життя стає все більш значущим сегментом в соціальній системі держави. ВВП України за  2019 році в порівнянні з  2018-м збільшився лише на 3,2%.

Укладаючи поліс страхування життя, клієнт, по-перше, дбає про фінансове забезпечення родини у випадку своєї смерті з будь-яких причин, та по-друге, накопичує пенсію.

Оскільки страхування життя довгострокова інвестиція, найважливішим питанням є  вибір надійного страховика.

Ліцензії на страхування життя мають 23 страховика. Але фактично працюють в даному секторі страхування лише 10 страхових компаній, які акумулюють 93% загальних страхових премій.

Розглянемо рейтинги страхових компаній, валові збори яких по страхуванню життя перевищують 100 млн. грн. за рік за наступними показниками діяльності:

Обсяг страхових премій та темп приросту страхових премій зі страхування життя. Темп приросту страхових премій характеризує життєздатність та прибутковість страхової компанії, котра має можливість відкривати нові поліси клієнтам.

Топ-7 страховиків "Life" за обсягом страхових премій за 2019 рік

Назва СК

Обсяг премій 2019, тис. грн.

Темп приросту, %

1

МЕТ ЛАЙФ

1 231 361

29,38

2

УНІКА ЖИТТЯ

871 293

30,36

3

ТАС

559 724

11,49

4

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

523 828

26,82

5

АСКА-ЖИТТЯ

383 787

-23,38

6

ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

379 079

11,39

7

АRХ LIFE

176 228

88,82

 Рівень виплат – чим вище показник, тим краще. Невисокий рівень виплат може свідчити про те, що строк виплат за укладеними договорами страхування життя ще не настав.

Топ-7 страховиків "Life" за рівнем виплат за 2019 рік

Назва СК

Рівень виплат 2019, %

1

ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

43

2

ТАС

25,80

3

МЕТ ЛАЙФ

13,59

4

АRХ LIFE

9,78

5

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

8,41

6

УНІКА ЖИТТЯ

2,78

7

АСКА-ЖИТТЯ

1,60


Темп приросту страхових резервів. Страхові резерви формуються страховиками для забезпечення виконання зобов'язань по договорам страхування. 

Топ-7 страховиків "Life" за розміром сформованих страхових резервів за 2019 рік

 

Назва СК

Резерви на 31.12.2019, тис. грн.

Резерви на 31.12.2018, тис. грн.

Темп приросту, %

1

МЕТЛАЙФ

2 739 048

2 164 819

26,53

2

ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

2 492 654

2 560 564

-2,65

3

ТАС

2 415 668

2 246 104

7,55

4

УНІКА ЖИТТЯ

837 408

715 065

17,11

5

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

782 472

636 016

23,03

6

АСКА-ЖИТТЯ

95 128

87 314

8,95

7

АRХ LIFE

36 520

26 501

37,81

Динаміка активів страховика

Топ-7 страховиків "Life" за розміром активів за 2019 рік 

Назва СК

Активи на 31.12.2019, тис.грн.

Активи на 31.12.2018, тис.грн.

Темп приросту, %

1

МЕТЛАЙФ

3 320 037

2 639 175

25,8

2

ТАС

2 829 924

2 580 653

9,7

3

ГРАВЕ УКРАИНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

2 802 405

2 861 448

-2,1

4

УНІКА ЖИТТЯ

1 333 788

1 189 332

12,1

5

PZU УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

1 081 583

823 124

31,4

6

АСКА- ЖИТТЯ

183 132

188 731

-3,0

7

АRХ LIFE

107 026

79 522

34,6

Обсяг виплат викупних сум. Зростання даного показника свідчить про зменшення довіри до  страховика.

Топ-7 страховиків "Life" за обсягом виплат викупних сум за 2019 рік 

Назва СК

Викупна сума 2019, тис. грн.

Викупна сума 2018, тис. грн.

Темп зростання, %

1

МЕТЛАЙФ

70 772

59 265

19,42%

2

ТАС

32 773

46 253

-29,14%

3

PZU УКРАИНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

9 001

9 583

-6,07%

4

УНІКА ЖИТТЯ

8 435

9 402

-10,29%

5

АRХ LIFE

18

0

 

6

АСКА-ЖИТТЯ

46

76

-39,47%

7

ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

н/д

н/д

 

Рівень інвестиційного доходу – характеризує ефективність управління активами. Виплачується додатково до гарантованих законодавством 4% доходу.

Топ-страховиків "Life" за рівнем інвестдоходу за підсумками 2019 року

Назва СК

Інвестдохід, %

1

МЕТЛАЙФ

14,97%

2

PZU УКРАИНА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ

12,86%

3

ТАС

12,14%

4

АRХ LIFE

11,42%

5

АСКА-ЖИЗНЬ

10,16%

6

УНІКА ЖИТТЯ

3,29%

7

ГРАВЕ УКРАЇНА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

н/д

 Переваги страхування життя через СП БРОКЕР:

  •  здійснюємо регулярний моніторинг показників діяльності страхових компаній;
  •  проводимо моніторинг джерел інвестування вкладених клієнтами коштів;
  •  надаємоінформаційно-консультаційну та юридичну підтримку протягом всього періоду дії договору страхування;
  •  допоможемо обрати оптимальний саме для вас варіант страхування.